Biscoff® Trademark
Guidelines

Deze richtlijnen zijn opgesteld om u te helpen begrijpen hoe u optimaal gebruik kunt maken van het merk Biscoff® en tegelijkertijd de integriteit van onze merken en handelsmerken kunt waarborgen.

Het doet ons plezier dat u in uw recepten graag Biscoff® speculoospasta en koekjes gebruikt om uw klanten te verrassen. Biscoff® is een geregistreerd handelsmerk van Lotus Bakeries. Door Biscoff® producten te gebruiken in uw recepten, hebt u niet automatisch het recht om in uw communicatie het handelsmerk Biscoff® te gebruiken, zoals logo's, de specifieke vormgeving, look & feel en stijl (trade dress).

Zoals uiteengezet in deze richtlijnen ('Richtlijnen'), zijn bepaalde gebruikswijzen echter toegestaan door Lotus Bakeries, zodat u de merknaam Biscoff® kunt vermelden en voordeel kunt halen uit de kracht en herkenbaarheid van het merk. Deze Richtlijnen zijn wereldwijd van toepassing en hebben betrekking op Biscoff® koekjes, speculoospasta en topping als kenmerkend ingrediënt van uw Product.

 

Productvereisten

U mag de merknaam Biscoff® en bepaalde handelsmerkelementen alleen gebruiken als u:

 1. in uw recept (hierna 'Product') uitsluitend gebruikmaakt van de echte Biscoff® ingrediënten en,
 2. u zich houdt aan de onderstaande richtlijnen met betrekking tot het Biscoff® handelsmerk.

Het product moet in uw verkooppunt bereid en vervaardigd worden in een gezonde en veilige omgeving, in overeenstemming met alle toepasselijke normen, wet- en regelgeving. Het Product moet ter plaatse gemaakt worden en binnen de 48 uur verkocht worden. Het product moet echte Biscoff® ingrediënten bevatten.

 

Richtlijnen voor het gebruik van het handelsmerk Biscoff®:

1. Juiste benaming en productbeschrijving

Onze merken zijn voor Lotus Bakeries heel belangrijk. Biscoff® is de merknaam die Lotus heeft goedgekeurd. Als u onze merknaam wilt gebruiken, moet u 'Biscoff®' gebruiken en niet 'Lotus' of 'Lotus Biscoff®'.

Het volgende is toegestaan:

 • U mag de merknaam Biscoff® gebruiken door ernaar te verwijzen, louter om de consument te laten weten dat uw Product gemaakt is met een of meerdere Biscoff® ingrediënten. U kunt dat doen door een omschrijving te gebruiken zoals 'gemaakt met, gevuld met, versierd met ...'.
 • Na 'Biscoff®' moet u altijd vermelden welk Biscoff® ingrediënt u gebruikt (bijv. koekjes, speculoospasta, topping).
 • Het merk Biscoff® moet altijd geschreven worden met een hoofdletter 'B' en gevolgd worden door het symbool ® (geregistreerd handelsmerk).

Om de integriteit van ons merk te beschermen, mag u het merk Biscoff® echter niet rechtstreeks in uw productnaam gebruiken of opnemen . Het is evenmin toegestaan om voor uw Product een fantasienaam te bedenken of een woordspeling te gebruiken waarin de merknaam Biscoff® (geheel of gedeeltelijk) verwerkt is, aangezien dat schade kan toebrengen aan het merk Biscoff®.

Trademark 1.0

2. Menucommunicatie

Voor de visuele weergave van het met Biscoff® gemaakte Product op uw menucommunicatie (bijv. menukaart, menudisplay, enz.), gelden de volgende richtlijnen:

 • Het merk Biscoff® moet altijd geschreven worden met een hoofdletter 'B' en gevolgd worden door het symbool ® (geregistreerd handelsmerk).
 • Na 'Biscoff®' moet u altijd vermelden welk Biscoff® ingrediënt u gebruikt (bijv. koekjes, speculoospasta, topping).
 • Het Biscoff® logo en andere merkelementen (branded assets) mogen niet gebruikt worden.
Trademark 1.0

3. Communicatie in het verkooppunt

 • Het is toegestaan om potjes Biscoff® speculoospasta, flesjes Biscoff® topping of pakjes Biscoff® koekjes uit te stallen die ter plaatse bewaard worden of gebruikt worden voor de bereiding van de Producten in het verkooppunt.
 • Het is evenwel niet toegestaan om meer potjes, flesjes of pakjes Biscoff® uit te stallen dan het aantal dat daadwerkelijk gebruikt wordt voor de bereiding van de Producten en dus zou dienen als reclamemateriaal in het verkooppunt. De potjes, flesjes of pakjes Biscoff® mogen niet uitsluitend gebruikt worden om het verkooppunt mee te versieren. Het is ook niet toegestaan om meer Biscoff® verpakking uit te stallen dan de hoeveelheid die daadwerkelijk gebruikt wordt.
 • Het gebruik van reclamemateriaal met het Biscoff® logo is niet toegestaan, tenzij het verstrekt is door Lotus Bakeries.
Trademark 2.0

4. Productfoto's

Hiermee worden foto's van uw Producten bedoeld die uitsluitend gebruikt worden voor de communicatie van uw menu, in uw verkooppunt of op de socialemedia-accounts van uw bedrijf.

 • Het iconische Biscoff® koekje of het potje Biscoff® speculoospasta mag in foto's gebruikt worden als dat weergeeft hoe het Product geserveerd wordt of overeenkomt met de hoeveelheid ingrediënt die daadwerkelijk gebruikt wordt.
  • Voorbeeld 1: naast een kopje koffie of op een muffin mag u alleen een Biscoff® koekje gebruiken als u het op die manier aan uw klanten serveert.
  • Voorbeeld 2: naast een donut mag u alleen een potje Biscoff® speculoospasta gebruiken als u de pasta daadwerkelijk als ingrediënt gebruikt. Eén potje moet daarbij volstaan.
 • U mag het Biscoff® koekje of de Biscoff® verpakking niet wijzigen, veranderen of bewerken.
 • U mag geen illustraties of computergegenereerde afbeeldingen gebruiken.
 • In de foto mogen het Biscoff® logo of andere merkelementen niet bewerkt worden.

De bovenstaande richtlijnen met betrekking tot foodfotografie zijn niet van toepassing op visuals die gebruikt worden voor verpakkingsmateriaal.

Trademark 3.0

Slotbepalingen

Lotus Bakeries kan deze Richtlijnen op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen of intrekken. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op deze website. U stemt ermee in gebonden te zijn aan de meest recente versie van deze Richtlijnen, zoals gepubliceerd op deze website. U stemt er tevens mee in om te voldoen aan alle andere richtlijnen over het gebruik van het merk die Lotus Bakeries van tijd tot tijd publiceert. Wij raden u aan om om de 6 maanden op deze website te controleren of de Richtlijnen niet gewijzigd of ingetrokken zijn.

Door onze handelsmerken te gebruiken, erkent u dat Lotus Bakeries de houder van deze handelsmerken is en dat u de rechten van Lotus Bakeries niet zult betwisten of schenden, met inbegrip van de registratie van dergelijke handelsmerken eender waar ter wereld (alleen of in combinatie met andere elementen). Bovendien erkent u dat u geen misbruik zult maken of schade zult toebrengen aan het imago van onze handelsmerken. Eventuele goodwill die voortvloeit uit het gebruik van de handelsmerken van Lotus Bakeries komt uitsluitend ten goede aan en behoort uitsluitend toe aan Lotus Bakeries. Er worden geen andere rechten zoals in deze Richtlijnen uiteengezet aan u verleend.

Lotus Bakeries behoudt zich het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen elke toestemming om het merk Biscoff® te gebruiken in te trekken.

Bedrijven die meer merkelementen willen gebruiken dan deze Richtlijnen toestaan of die geïnteresseerd zijn in co-branding, worden sterk aangemoedigd om rechtstreeks contact op te nemen met de lokale Lotus Bakeries teams voor meer informatie over de vereisten en inhoud van de licentieovereenkomsten.